Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Witamy na naszej stronie

  

Dyrektor Szkoły

 mgr Andrzej Grzegorzewicz

  

Szkoła Podstawowa w Skokowej

 

 Wieś Skokowa jest położona u podnóża pasma Wzgórz Trzebnickich w najcieplejszym rejonie Polski. Miejscowość ta znajduje się na obszarze czystym ekologicznie, wśród pagórków, lasów i około 30-tu stawów. I w tej malowniczej miejscowości znajduje się Szkoła Podstawowa. Nasza szkoła to placówka niewielka, kameralna, położona w sąsiedztwie terenów zielonych, w której wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy stworzyć szkolę życzliwego środowiska – otwartego na wzajemne potrzeby. Daje ona wszystkim poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę.

 

 

 

 

Dowozy w roku szkolnym 2015/16:

 

Autobus nr 1:

 

Dowozy                                                    Odwozy I                                                         Odwozy II

 

7.26 Ligota Strupińska                             14.10 Skokowa                                    15.15 Skokowa

 

7.30 Strupina                                           14.15 Górowo                                     15.20 Górowo

 

7.34 Górowo                                            14.20 Strupina                                    15.25 Strupina

 

7.40 Skokowa                                          14.25 Ligota Strupińska                    15.30 Ligota Strupińska

 

 

 

Autobus nr 3:

 

Dowozy                                 Odwozy I                  Odwozy II                                      Odwozy  III

 

7.00 Brzeźno                         12.35 Skokowa          13.05 Skokowa                                  14.17 Skokowa

 

7.05 Borów                           12.38 Borówek          13.10 Strupina                                    14.20 Borówek

 

7.08 Borówek                        12.43 Borów             13.15 Górowo                                    14.23 Borów

 

7.12 Chodlewko                     12.49 Brzeźno           13.20 Strupina                                   14.38 Brzeźno

 

7.15 Skokowa                        12.57 Chodlewko       13.23  Ligota Strup                          14.42 Chodlewko

 

                                            13.05 Skokowa                                                            14.47Piotrkowice                           

 

  

Autobus nr 4:

 

Dowozy:                                         Odwozy I                    

 

7.10 Pększyn                                    14.10 Skokowa

 

7.15 Skokowa                                   14.15 Pększyn 

 

  


 

Wyprawka szkolna 2015/2016

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły

 

 

 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 

 1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej 

 

2) uczniów: 

a) słabowidzących, 

b) niesłyszących, 

c) słabosłyszących, 

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

  

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,uczęszczających  w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

 

 W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

 

Kwota dofinansowania 225 zł.

 

do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie

Załącznik do wniosku

 

 


  Ubezpieczenie uczniów 

 

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie szkoły, oddziału „0” i dzieci z Punktów Przedszkolnych ubezpieczone będą od następstw nieszczęśliwych wypadków w Firmie AIG Europe.  Wypłata odszkodowania odbywać będzie się w oparciu o tabele Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 18 grudnia 2002r.

 

Wysokość stawki ubezpieczenia na okres od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 wynosi 41,00 zł dla wszystkich wg wariantu I.

 


 

 

 

   

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
                                                                                                      Wisława Szymborska

 

      Między nami czytelnikami to gra czytelnicza zorganizowana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Gra ma na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów poprzez skłonienie ich do refleksji nad literaturą. Zadania są tak opracowane, żeby zachęcić uczniów do mówienia o książkach i komentowania ich treści.

    Do konkursu przystąpiła klasa IV-Skokowscy czytelnicy z wychowawczynią p. Dorotą Rogalską

Gra składa się z kilku etapów. O każdym zadaniu uczniowie będą informowani e-mailowo, a wyniki zostaną zaprezentowane na specjalnej stronie internetowej. Zwycięzcami będą uczniowie, którzy wezmą udział we wszystkich etapach gry i zgromadzą najwięcej punktów. Nagrody dają uczestnikom dodatkową motywację, jednak przede wszystkim jest to zabawa, która poszerza wiedzę na temat literatury oraz rozwija zainteresowania i wyobraźnię.

 

     Zadanie nr 1

Chłodnik à la Podkomorzy, kartofelki à la Sam Gamgee

Kuchnia zajmuje w literaturze ważne miejsce. Niektórzy autorzy rozsmakowują się w opisach uczt, raczą swoich bohaterów wykwintnymi lub zwykłymi potrawami, czasem pozwalają im coś przyrządzić lub przynajmniej pomarzyć o ulubionych smakach. Bywa, że czytelnikowi aż ślinka leci…

Mamy zatem biesiady, kucharzy, dania, smaki i zapachy. Z takich wskazówek czytelnik odtwarza w swojej wyobraźni potrawy, którymi raczą się bohaterowie.

Pierwsze zadanie w 2 edycji  gry brzmi tak:

Wykorzystując znany Wam opis literacki, przygotujcie przepis kulinarny, a następnie przyrządźcie danie (jedno lub kilka). Efekty swojej pracy sfotografujcie.

 

Film dokumentujący pracę nad daniem konkursowym:

 

 

 

 

    Zadanie nr 2

Książki są cierpliwe – muszą takie być, skoro zdarza im się czekać w bibliotece na czytelnika przez wiele lat. Zdarzyło mi się kiedyś wypożyczyć książkę wydaną w latach 50., która miała jeszcze nierozcięte kartki. Czekała więc na pierwszego czytelnika ponad 50 lat. To dopiero cierpliwość! Ale nie należy jej nadwyrężać.

Dlatego drugie zadanie dotyczy biblioteki – domu dla książek, który powinien być dla nich tylko poczekalnią.

Drugie zadanie brzmi tak:

Zachęćcie szkolną brać do częstego odwiedzania szkolnej biblioteki.

 

Film dokumentujący pracę nad zadaniem konkursowym:

 


 

 


                                                                     

z

liść jesienny 

 

 

Informacja o Wyprawkach szkolnych na rok szkolny 2014/15

w zakładce: PEDAGOG SZKOLNY

do pobrania:

- wniosek o wyprawkę

- oświadczenie o dochodach

*****

Do pobrania zdjęcia z wycieczki Kraków-Wieliczka

9-12 czerwca 214 r.

 

*****

 


Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma